Om oss

Denna blogg kommer att drivas av elever i 7a som läser svenska som andraspråk. Under höstterminen läser vi tillsammans  boken ”Jorden runt på 80 dagar” ochkommer även skriva blogginlägg. Eleverna arbetar i grupper och de kommer att ge varandra respons och sedan publicera  inläggen här på bloggen.

Ni får gärna skriva positiva kommentarer!